Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież

Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego,
 • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych
 • linki prowadzące do materiałów na innych stronach/ podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych,
 • formularze nie mają przycisków przesyłania,
 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, DOC nie są dostępne cyfrowo w całości

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieaktualnych lub niepoddawanych po dniu 23.09.2019r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji,
 • dokumentów tekstowych i tekstowo-graficznych, dokumentów utworzonych w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowanych przed dniem 23 września 2018r., chyba że ich zawartość jest niezbędna do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dominika Maćkowiak.
 • E-mail: sekretariat@mzgm.chodziez.pl
 • Telefon: 67 28-20-322

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież
 • Adres: ul. Młyńska 3
  64-800 Chodzież
 • E-mail: sekretariat@mzgm.chodziez.pl
 • Telefon: 67 28-20-322

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Mieszkaniowego Zasobu Gminy Miejskiej Chodzież mieści się w budynku przy ul. Młyńskiej 3. Budynek nie jest przystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do budynku prowadzą sześciostopniowe schody. Nie ma windy ani podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Przy samym budynku wydzielono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Na budynku znajduje się domofon umożliwiający kontakt z sekretariatem jednostki.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki organizacyjnej jednostki istnieje możliwość dojścia pracownika merytorycznego na parter lub przed budynek oraz obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Na parterze i 1 piętrze znajdują się toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braill’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Nie ma możliwości skorzystania z bezpłatnych usług tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Informacja dla użytkowników niepełnosprawnych

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab lub SHIFT+TAB.

 • Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • Zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. Istnieje możliwość zmiany kontrastu strony za pomocą ikon aaAA
 • Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności,
 • Dokładamy starań by zdjęcia i grafiki w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych.
 • Strony witryny z łatwością można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych poprawnie wspierających wymienione standardy, takich jak palmtopy, telefony komórkowe
 • Całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

KOORDYNATOR DO SPRAW DOSTĘPNOŚCI

Funkcję koordynatora do spraw dostępności w Mieszkaniowym Zasobie Gminy Miejskiej Chodzież pełni Dominika Maćkowiak tel. 67 28-20-322, e-mail: sekretariat@mzgm.chodziez.pl

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny