Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież

O instytucji

1. MZGM jest organizacyjną jednostką budżetową Gminy Miejskiej w Chodzieży, nieposiadającą osobowości prawnej.

2. Terenem działania MZGM jest miasto Chodzież.

3. Siedziba MZGM mieści się w Chodzieży przy ul. Młyńskiej 3.

4. Przedmiotem działania MZGM jest gospodarowanie zasobem komunalnym Gminy Miejskiej w Chodzieży obejmującym: mieszkaniowy zasób gminy, nieruchomości zabudowane budynkami, w których znajdują się wyłącznie lokale stanowiące mieszkaniowy zasób gminy oraz nieruchomości zabudowane budynkami będącymi własnością lub współwłasnością Gminy Miejskiej w Chodzieży przekazane do administrowania MZGM przez Burmistrza Miasta Chodzieży.

5. Przedmiotem działania MZGM jest także wykonywanie czynności w odniesieniu do nieruchomości o nieustalonym stanie prawnym lub takich, których właściciele nie sprawują zarządu nieruchomościami, a będących we władaniu Gminy Miejskiej w Chodzieży.

6. Gospodarowanie zasobem komunalnym polega na wykonaniu uprawnień właścicielskich, a w szczególności na:

1) prowadzeniu ewidencji księgowej nieruchomości: w tym budynków, budowli i lokali oraz związanych z nimi urządzeń infrastruktury technicznej;

2) sprawowaniu nadzoru nad prawidłową eksploatacją i utrzymaniem należytego stanu technicznego nieruchomości, budynków, budowli, lokali oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej;

3) pełnieniu funkcji inwestora polegającej na przygotowywaniu i realizacji zadań z zakresu budowy, przebudowy, remontów i termomodernizacji budynków, lokali i pomieszczeń tymczasowych;

4) wynajmowaniu lokali oraz zawieraniu innych umów cywilno - prawnych dotyczących korzystania z nieruchomości: budynków, budowli, lokali i związanej z nimi infrastruktury technicznej;

5) wydzierżawianiu nieruchomości, w tym zabudowanych budynkami, budowlami i lokalami;

6) prowadzeniu windykacji czynszów, opłat eksploatacyjnych i innych należności wynikających z zajmowania lokali;

7) reprezentowaniu Gminy Miejskiej w Chodzieży we współwłasnościach i wspólnotach mieszkaniowych;

8) udziale w przygotowywaniu projektów aktów prawa miejscowego w zakresie polityki mieszkaniowej oraz zasad gospodarowania zasobem nieruchomości Gminy Miejskiej w Chodzieży;

9) podejmowanie wszelkich czynności związanych z wykonywaniem obowiązków właścicielskich wynikających z przepisów prawa.

7. Gospodarowanie zasobem nie obejmuje zbywania lokali i nieruchomości.

Zegar

Kalendarium

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Imieniny